Dokumenty na stiahnutie

Produkt

Typ cementu

Typ dokumentu

Cementáreň

Cement - šedý

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Cementy na všeobecné použitie

Iné

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Mletá granulovaná vysokopená troska

Cement - biely

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV CEM I 52,5 R White

Cement - biely

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV CEM I 52,5 N White

Cement - biely

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV CEM II A-LL 52,5 N White

Cement - biely

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV CEM II A-LL 42,5 R White

Cement - biely

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV CEM I 52,5 N White

Cement - biely

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV CEM II/A-LL 42,5 R White

Cement - šedý

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV RN CEM I 52,5 N

Cement - šedý

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV RN CEM I 42,5 R

Cement - šedý

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV RN CEM I 42,5 N - SR 0

Cement - šedý

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV RN CEM II/A-S 42,5 N

Cement - šedý

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV RN CEM II/A-LL 42,5 R

Cement - šedý

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV RN CEM II/A-LL 42,5 N

Cement - šedý

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV RN CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R

Cement - šedý

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV RN CEM II/B-M (S-LL) 32,5 N

Cement - šedý

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV TU EXTRACEM

Cement - šedý

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV RN PROFIMALT

Cement - šedý

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV RN MULTICEM (CEM II/B - M (S-LL) 32,5 R)

Cement - šedý

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV TU CEM I 52,5 R

Cement - šedý

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV TU CEM I 42,5 R

Cement - šedý

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV TU CEM II/A-S 42,5 R

Cement - šedý

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV TU CEM II/A-S 42,5 N

Cement - šedý

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV TU CEM III/A 32,5 R

Cement - šedý

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV TU CEM III/A 32,5 N

Cement - šedý

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV TU *CEM III/B 32,5 N

Cement - šedý

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV TU CEM III/B 32,5 N - LH/SR

Cement - šedý

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV TU EXTRACEM

Cement - šedý

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV TU PROFIMALT

Cement - šedý

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV TU MULTICEM+ PLUS (CEM II/B-S 42,5 N)

Cement - šedý

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV TU FLEXICEM

Iné

Certifikát Mletá vysokopecná granulovaná troska

Cement - šedý

Certifikát *MULTICEM (CEM II/B - M (S-LL) 32,5 R)

Špeciálne spojivá

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Voľne ložené produkty pre stabilizáciu zemín

Cement - šedý

Protokol *MULTICEM (CEM II/B - M (S-LL) 32,5 R)

Iné

Vyhlásenie MLETÁ GRANULOVANÁ VYSOKOPECNÁ TROSKA

Cement - šedý

Vyhlásenie MULTICEM (CEM II/B - M (S-LL) 32,5 R)

Cement - biely

Protokol CEM II A-LL 42,5 R / Eco White (1)

Cement - biely

Protokol CEM II A-LL 52,5 N / Eco White (1)

Špeciálne spojivá

Certifikát hydraulické spojivá RN

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV STABILIZÁCIA ZEMÍN - Zmiešavacia stanica Geča

Špeciálne spojivá

CERTIFIKÁT HYDRAULICKÉ SPOJIVÁ TU

Karta bezpečnostných údajov Produkty - Zmiešavacia stanica Rohožník

Špeciálne spojivá

Vyhlásenie o parametroch HRB E Rohožník

Špeciálne spojivá

Vyhlásenie o parametroch DoroCem Rohožník

Špeciálne spojivá

Vyhlásenie o parametroch DoroLime Rohožník

Špeciálne spojivá

Protokol rádionuklidov HRB E2 Rohožník

Špeciálne spojivá

Protokol rádionuklidov DoroCem RN2 Rohožník

Špeciálne spojivá

Protokol rádionuklidov DoroCem RN3 Rohožník

Špeciálne spojivá

Protokol rádionuklidov DoroLime RN20 Rohožník

Špeciálne spojivá

Protokol rádionuklidov DoroLime RN30 Rohožník

Špeciálne spojivá

Protokol rádionuklidov DoroLime RN50 Rohožník

Špeciálne spojivá

Protokol rádionuklidov DoroLime RN70 Rohožník

Špeciálne spojivá

Protokol rádionuklidov DoroCem TZ2 Turňa

Špeciálne spojivá

Protokol rádionuklidov DoroCem TZ3 Turňa

Špeciálne spojivá

Protokol rádionuklidov DoroCem TZ20 Turňa

Špeciálne spojivá

Protokol rádionuklidov DoroCem TZ30 Turňa

Špeciálne spojivá

Protokol rádionuklidov DoroCem TZ50 Turňa

Špeciálne spojivá

Protokol rádionuklidov DoroCem TZ70 Turňa

Špeciálne spojivá

Vyhlásenie o parametroch DoroCem TZ

Špeciálne spojivá

Vyhlásenie o parametroch DoroLime TZ

Napíšte nám!

Napíšte nám!

Ďakujeme za Váš záujem!

O skupine CRH

Kde nás nájdete