Kamenivo

Prehľad štrkov a jeho použitie

CRH vyrába a zabezpečuje predaj štrku a piesku na výhradných ložiskách štrkopiesku Bratislava - Podunajské Biskupice, Veľké Úľany (pri Galante), Geča (pri Košiciach) a Orlov (pri Starej Ľubovni). Strategickým rozmiestnením našich prevádzok sme schopní zabezpečiť požiadavky zákazníkov na odber štrkopieskov na celom území Slovenska.

ROZDELENIE KAMENIVA

 • BALENÉ KAMENIVO
 • VOĽNE LOŽENÉ KAMENIVO

BENEFITY

 1. Jednoduché dávkovanie a možnosť výberu viacerých frakcií

 2. Jednoduchá manipulácia vďaka hydraulickej manipulačnej technike a dovoz priamo na miesto bez poškodenia vašej dlažby alebo trávnika

 3. Jednoduchá skladnosť a možnosť výberu z dvoch veľkostí –1 m³ a 30 kg

 4. Už od jedného vreca zaistíme na želanie zákazníka dopravu na miesto

 5. vysoké konečné pevnosti v tlaku

POUŽITIE

 • klasická betonáž
 • okrasné účely
 • násypy
 • akváriá
 • drobné úpravy

BALENÉ KAMENIVO

Big Bag (1 m³) a Small Bag (30 kg)
Ak patríte k tým stavebníkom, ktorí potrebujú väčšie objemy kameniva v praktickom balení, ktoré umožní ľahkú manipuláciu s kamenivom priamo na stavbe, siahnite po novinke na trhu – balenom kamenive Big Bag. Pre účely drobnej betonáže alebo estetických úprav vo vašej záhrade ponúkame Small Bag.

VOĽNE LOŽENÉ KAMENIVO

Prevádzky ponúkajú široký sortiment praných triedených štrkopieskov, ktoré sa používajú ako materiály vhodné do betónov, v cestnom staviteľstve a tiež do mált. Kamenivo podlieha pravidelnej kontrole v akreditovanom laboratóriu CRH.

Spôsob predaja:
Platba v hotovosti/ na faktúru zálohovo /na faktúru s dobou splatnosti, v prípade väčších objednávok možnosť odberu podľa dohody.

Normy a certifikácia:
Certifikáciu vnútropodnikovej kontroly dozoruje autorizovaná osoba QUALIFORM SLOVAKIA, s.r.o. CRH je držiteľom certifikátov podľa noriem STN OHSAS 18001:2008 - Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a STN EN ISO 9001:2001 / ISO 9001:2000 - Systém manažérstva kvality.

OTVÁRACIA DOBA

Veľké Úľany:
Pracovné dni: 6:00 - 18:00 hod.
Víkend a sviatky: zatvorená prevádzka
Posledný pracovný deň v mesiaci je prevádzka otvorená do 12.00 hod.

Geča:
Pracovné dni: 6:00 - 16:00 hod.
Obedňajšia prestávka: 10:30 - 11:00 hod.
Víkend a sviatky: zatvorená prevádzka
Posledný pracovný deň v mesiaci je prevádzka otvorená do 12.00 hod.

Orlov:
Pracovné dni: 6:00 - 14:00 hod.
Víkend a sviatky: zatvorená prevádzka
Posledný pracovný deň v mesiaci je prevádzka otvorená do 12.00 hod.

Upozornenie:
V mesiacoch december, január, február sa otváracia doba mení.
Posledný pracovný deň v mesiaci sú všetky prevádzky otvorené do 12.00 hod.


Kamenivo môžete kúpiť aj u nášho partnera

kamenolomy

PREDAJ ŠTRKU A PIESKU

Jednou z prevažujúcich činností spoločností CRH  je predaj štrkopiesku a drveného kameniva (makadamu) s následnou nákladnou dopravou špeciálnymi vozidlami.

Predaj štrku a piesku vám zabezpečíme z našich vyhradených ložísk štrkopiesku Bratislava - Podunajské Biskupice a Veľké Úľany (pri Galante), Orlov (pri Starej Ľubovni) a Geča (pri Košiciach).

Predaj, objednávky a fakturácia:
Anežka Regešová
Špecialista predaja a dopravy pre štrkovne Podunajske Biskupice a Veľké Úľany

Tel.: + 421 (0) 911 106 927
E-mail: anezka.regesova@sk.crh.com

Peter Šalata
Špecialista predaja pre štrkovne Orlov a Geča
Tel.:+ 421 (0) 905 541 095
E-mail: peter.salata@sk.crh.com

Adresa štrkovní
Štrkovňa Veľké Úľany
Nové Osady
925 22 Veľké Úľany

Štrkovňa Geča
Geča 359
044 10 Geča

Štrkovňa Orlov
Orlov 343
065 43 Orlov

Napíšte nám!

Napíšte nám!

Ďakujeme za Váš záujem!

O skupine CRH

Kde nás nájdete