Ľudia a práca

Vybudujte si svoju kariéru na pevných základoch

Prečo pracovať v CRH?

Naša spoločnosť sa nepretržite usiluje o to, aby bola pripravená reagovať na rýchlo sa meniace prostredie a aby si tak dokázala udržať konkurenčnú výhodu. Kľúčovým konceptom tohto prístupu je „rýchlo sa učiaca organizácia“ („fast learning organisation“). To predstavuje orientáciu na neustále učenie sa, tímovú prácu, zdieľanie znalostí a skúseností. Našich zamestnancov neustále povzbudzujeme, aby boli aktívni pri smerovaní svojej kariéry a prevzali tak zodpovednosť za svoj rozvoj. Poskytujeme im široké spektrum odborných vzdelávacích príležitostí na základe ich individuálnych potrieb, ktoré sú zároveň v súlade s cieľmi spoločnosti. Pracovať pre našu spoločnosť znamená fantastickú príležitosť stať sa členom tímu profesionálov a byť súčasťou silnej značky na trhu.

Odborné a technické pozície

Odborné a technické pozície

Informácie o možnostiach uplatnenia pre odborníkov nielen v technických oblastiach.

Pozície pre študentov a absolventov

Pozície pre študentov a absolventov

Informácie o možnostiach získania prvých pracovných skúseností.

Napíšte nám!

Napíšte nám!

Ďakujeme za Váš záujem!

O skupine CRH

Kde nás nájdete