Manažment

Naši ľudia pre nás predstavujú najväčšiu hodnotu.

Členmi manažmentu CRH (Slovensko) a.s. sú profesionáli, uznávaní vo svojej oblasti a s dôkladnou znalosťou špecifík nášho odvetvia. Svoju pozornosť plne sústreďujú na vytváranie hodnôt a dosahovanie úspechu, pričom sa zameriavajú na to, aby sa naše podnikanie neustále rozvíjalo udržateľným spôsobom. 

Klaus Födinger

generálny riaditeľ CRH North Danube

Ottó Magera

obchodný riaditeľ CRH North Danube

Lafras Moolman

finančný riaditeľ CRH North Danube

Annamária Marcinová

personálna riaditeľka CRH North Danube

Fedja Rojnik

obchodný riaditeľ CEM - SK a CZ
riaditeľ logistiky CRH North Danube

Andrija Kesič

riaditeľ pre betón a kamenivo

Vladimir Kouzmine

riaditeľ závodu Rohožník

Carlos Alzate

ad interim riaditeľ závodu Turňa nad Bodvou

Viera Blazsek

Chief of Staff

Napíšte nám!

Napíšte nám!

Ďakujeme za Váš záujem!

O skupine CRH

Kde nás nájdete