Novinky

Na 18 vybraných projektov z Rohožníka opäť poputuje 20 000 Eur

Grantový program Náš Rohožník už po ôsmy krát s radosťou rozdal 20 000 Eur na podporu projektov, ktoré umožňujú vytvárať podmienky na rozvoj detí a mládeže vrátane sociálne znevýhodnených skupín, prispievajú k aktívnej ochrane životného prostredia či inak podporujú rozvoj komunít v obci Rohožník.

Výsledky tohtoročného grantového programu vyhlásila obec Rohožník v spolupráci so spoločnosťou CRH Slovensko a zapojené projekty opäť ukázali, že obyvateľom obce záleží na tom, aby aj vlastným pričinením spravili život v Rohožníku lepším a kvalitnejším. 20 000 Eur, ktoré venovala spoločnosť CRH Slovensko poputuje tento rok najmä na podporu rozvoja športových aktivít detí, mládeže ale i dospelých.

Každoročný nárast žiadostí o podporu projektov z radov obyvateľov Rohožníka a ich angažovanosť je potvrdením toho, že tento grant má zmysel a prináša pozitívne zmeny v rámci skvalitnenia života občanov. Tento rok sa rozhodlo o podpore 18 projektov, ktoré upútali buď svojím jedinečným nápadom, širokým prínosom pre miestne komunity alebo ekologickým zámerom.

Výsledky grantového programu Náš Rohožník 2018:

Predkladateľ  Názov projektu Pridelená dotácia
Bratislavská kynologická záchranárska brigáda Pressburg-Rohrbach Dog Cup 2018 500 €
Nordic Walking Rohožník Nordic Walking aktivity pre všetkých 800 €
Obecná knižnica Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtáky krídla 500 €
Klub aktívnych žien Horúce latino rytmy 500 €
Zariadenie sociálnych služieb Rohožník Kamerový systém s nahrávaním 2,000 €
OZ Láskavé pohladenie Televízory pre klientov Zariadenia sociálnych služieb Rohožník 700 €
Materské centrum Kvietok Poďme deti tvoriť 400 €
Judo klub Rohožník Spolu za náš judo klub a našu obec 2,000 €
Katarína Kassayová Okrasná záhradka na Školskom námestí 300 €
Zuzana Hrnčiriková Naše tanečné nádeje 1,000 €
Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Rohožník Odbahnenie vodnej plochy Triangel 2,000 €
Rudolf Kožuch Revitalizácia plochy pred Zaridením sociálnych služieb Rohožník 1,000 €
SHK Rohožník Podpora a rozvoj športovej činnosti detských hráčok hádzanej 2,000 €
Domov detí sv. Antona Výchovno vzdelávací a športový pobyt pre deti z domova 1,300 €
FC Rohožník Revitalizácia tréningového ihriska 1,000 €
Súkromná základná umelecká škola Koncerty v synagóge 300 €
Ľubomír Prušanský Workout park "Dušnica" 2,000 €
Základná škola Rohožník Prechádzka históriou pod modrým nebom 1,700 €
Na 18 vybraných projektov z Rohožníka opäť poputuje 20 000 Eur

Napíšte nám!

Napíšte nám!

Ďakujeme za Váš záujem!

O skupine CRH

Kde nás nájdete