O NÁS

CRH (Slovensko) a.s. pôsobí na Slovensku ako súčasť skupiny CRH plc, ktorá patrí medzi najväčších svetových lídrov v oblasti stavebných materiálov so sídlom v Írsku a zamestnáva 89 000 ľudí v 3 900 prevádzkach v 31 krajinách. Svoje produkty a služby ponúkame v rámci regiónu North Danube v Rakúsku, Maďarsku a na Slovensku a sme vedúcim výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov a súvisiacich služieb.

NAŠA VÍZIA

Našou víziou je byť celosvetovým lídrom v oblasti stavebných materiálov.

NAŠE POSLANIE

Naše poslanie nás zaväzuje k tomu, aby sme pre spoločnosť vytvárali hodnotu a dosahovali najlepšie výsledky v oblasti, v ktorej podnikáme, a robili tak zodpovedným a dlhodobo udržateľným spôsobom.

CRH (SLOVENSKO) a.s.

- 650+ zamestnancov
- 2 cementárne
- 17 betonární
- 4 štrkovne

UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

Trvalo udržateľný rozvoj tvorí prirodzenú súčasť našej obchodnej stratégie. Zodpovedné a etické riadenie našich aktivít predstavuje pre nás záväzok aj príležitosť na to, aby sme vytvárali hodnoty udržateľným spôsobom.

AKTÍVNY A ZODPOVEDNÝ PARTNER

So svetom okolo nás sme v každodennom kontakte. Prostredníctvom ciest, chodníkov, budov, škôl, reštaurácií, divadiel aj domovov, v ktorých ľudia žijú. Preto sa v podnikaní snažíme byť zodpovedným partnerom, aktívne rozvíjať dlhodobé vzťahy a podieľať sa na zlepšovaní podmienok života tam, kde pôsobíme.

NAŠI ĽUDIA

Náš úspech sa zakladá na najdôležitejšej hodnote, ktorú máme - na ľuďoch, vďaka ktorým neustále rastieme a dosahujeme skvelé výsledky.

Veríme v spoluprácu s tými najlepšími. Dokážeme poskytovať vynikajúce možnosti na rozvoj lokálnej aj medzinárodnej kariéry našich ľudí.

Budúcnosť v CRH, to je otvorená cesta pre možnosti, ktoré si dokážete vytvárať podľa svojich kariérnych predstáv.

Napíšte nám!

Napíšte nám!

Ďakujeme za Váš záujem!

O skupine CRH

Kde nás nájdete