CRH na Slovensku

Naša cesta k rastu

Akciová spoločnosť CRH (Slovensko) pôsobí v rámci regiónu North Danube (Rakúsko, Slovensko, Maďarsko) ako súčasť skupiny CRH plc a na Slovensku je vedúcim výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov a súvisiacich služieb. Zaraďuje sa medzi významných zamestnávateľov s prínosom pre regionálny aj celoslovenský rozvoj nielen svojho priemyselného odvetvia, ale aj prostredia a komunít, v ktorom pôsobí.

Stabilne vysoko kvalitné cementy, kamenivo, betóny a špeciálne spojivá z našej produkcie v kombinácii so službami sú využívané pri stavbách obytných domov, ako aj širokej škály projektov, ako sú tunel Sitina, projekt Eurovea v Bratislave, Kulturpark v Košiciach, Volkswagen v Bratislave, nákupné centrum Bory Mall v Lamači, letisko v Sliači a mnohé ďalšie.
Usilujeme sa o nastavenie štandardov zákazníckej spokojnosti a trvalo udržateľného rozvoja v slovenskom stavebníctve.

Sme najvýznamnejším výrobcom cementu a špeciálnych spojív na Slovensku. Okrem palety šedých cementov z cementární Rohožník a Turňa nad Bodvou vyrábame v závode Rohožník aj biely cement vysokej kvality. Výrobu transportovaného betónu zabezpečujeme v sieti prevádzok po celom území Slovenska. Priamymi dodávkami transportovaného betónu na staveniská v kombinácii so službami technicko-kompetenčného centra v maximálnej miere prispievame k plneniu požiadaviek zákazníkov. Pre našich zákazníkov dodávame kvalitné kamenivo zo štrkovní v Bratislave – Podunajských Biskupiciach, Veľkých Úľanoch, Orlove a Geči. Všetky naše výrobky spĺňajú kvalitatívne kritériá EN 197-1.

Naša spoločnosť zodpovedne pristupuje k riadeniu svojich činností s cieľom zabezpečiť udržateľné a spoločensky zodpovedné podnikanie. Jedným z hlavných nástrojov, ktorým riadime kľúčové procesy, je uplatnenie systémového prístupu. Máme zavedený a certifikovaný integrovaný systém riadenia, ktorý zahŕňa:

  • Systém riadenia kvality podľa ISO 9001:2008
  • Systém riadenia bezpečnosti o ochrany zdravia pri práci podľa OHSAS 18001:2007
  • Systém ochrany životného prostredia podľa ISO 14001:2004
  • Systém riadenia kvality laboratória podľa ISO/IEC 17025:2005

Integrovaný systém manažérstva má naša spoločnosť certifikovaný jedným z popredných svetových certifikačných orgánov DNV Business Assurance.

Napíšte nám!

Napíšte nám!

Ďakujeme za Váš záujem!

O skupine CRH

Kde nás nájdete