Cementáreň Rohožník

Cementáreň
Rohožník

Naša cementáreň v Rohožníku píše svoju históriu od roku 1971, kedy sa začalo s jej výstavbou. Prvý slinok uzrel svetlo sveta v roku 1976. Od tejto doby prešiel závod mnohými významnými zmenami a dnes sa radí medzi tie najmodernejšie a najpokrokovejšie v strednej a východnej Európe.

Závod v Rohožníku sa rozprestiera na ploche 750 000 m2 a zamestnáva približne 220 pracovníkov. Hlavná činnosť spočíva vo výrobe šedého cementu, ktorá prebieha na vysokomodernej linke s dennou kapacitou 3 780 t. Do výrobného portfólia v Rohožníku patrí tiež výroba bieleho cementu, ktorý je hlavnou zložkou bielych omietkových zmesí. Denná kapacita linky na výrobu bieleho cementu je 450t.

Výroba cementu sa radí medzi energeticky náročné odvetvia priemyslu, a preto je naším cieľom neustále optimalizovať zdroje energií. Inštalácie Hotdisku v roku 2005 a následne unikátneho procesu ReduDust v roku 2013 vo významnej miere prispeli k zvýšeniu používania alternatívnych palív vo výrobe.
Ich hlavným prínosom je úspora tradičných surovín, ako sú uhlie a petrolkoks, energetické zhodnocovanie odpadov, zníženie ťažby a spotreby prírodného vápenca a významné zníženie emisií CO2. Technológia ReduDust ďalej umožňuje efektívne zhodnocovať odprašky na technickú soľ a znovu ich použiť pri výrobe cementu.

Naša spoločnosť má integrovaný certifikovaný systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2000 s jasným cieľom – kontinuálne napredovať v rozvoji zamestnancov, produktov, zákazníckeho servisu, výrobných zariadení a neustále zlepšovať pracovné prostredie. V environmentálnej politike vychádzame z princípu trvalo udržateľného rozvoja, monitorovania a prevencie znečisťovania, využitia alternatívnych surovín a palív a komplexnej starostlivosti o prostredie na všetkých úsekoch. Naše cementárne majú implementovaný systém riadenia životného prostredia podľa ISO 14001:1996. Monitoring vplyvu na kvalitu ovzdušia je zabezpečený inštaláciou prístrojov určených na kontinuálne meranie emisií prachu, oxidu siričitého, oxidov dusíka a prchavých organických látok. V súlade s legislatívou sa periodicky vykonávajú merania emisií ťažkých kovov, amoniaku, benzénu a dioxínov.

Implementácia systému riadenia v oblasti BOZP v súlade so špecifikáciou OHSAS 18001:1999 potvrdzuje, že sa neustále usilujeme o zdravie svojich zamestnancov a dodávateľov, ako aj o vytváranie bezpečných pracovných podmienok nad rámec požiadaviek stanovených národnou legislatívou.

Závod v Rohožníku sa rozprestiera na ploche 750 000 m2 a zamestnáva približne 220 pracovníkov.

Napíšte nám!

Napíšte nám!

Ďakujeme za Váš záujem!

O skupine CRH

Kde nás nájdete