Cementáreň
Turňa nad Bodvou

Cementáreň
Turňa nad Bodvou

Cementáreň v Turni nad Bodvou začala písať svoju históriu v roku 1974. Jej hlavná činnosť spočíva vo výrobe šedého cementu, ktorá prebieha na vysoko modernej linke s dennou kapacitou do 2 700 ton.

Podobne ako cementáreň v Rohožníku, aj cementáreň v Turni patrí medzi vyspelé moderné závody a to nielen v rámci Slovenska, ale aj v rámci strednej Európy. Zamestnáva približne 160 pracovníkov a rozloha závodu je 350 000 m2.

Od roku 2004 je v prevádzke moderná technológia, ktorá umožňuje využívať pri výrobe cementu alternatívne palivá a energeticky ich zhodnocovať v rotačnej peci. Je nám tak umožnené nahrádzať prírodné zdroje energie (uhlie, zemný plyn) alternatívnymi zdrojmi a znižovať tak emisie C02 na jedny z najnižších v rámci Európy.

V priebehu uplynulých rokov bolo zrealizovaných mnoho významných investícií, ktorých cieľom bolo zvýšiť kvalitu a efektivitu výroby a tiež environmentálne posilniť cementáreň. Dnes sme hrdí na to, že je prvou cementárňou v rámci Slovenskej republiky s kompletným prehodnotením podmienok prevádzkovania s najlepšími dostupnými technikami BAT/BREF pre cementárne v zmysle sprísnenej európskej legislatívy platnej po roku 2015.

Integrovaný systém kontinuálneho riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2008, environmentálna certifikácia ISO 14001:2004 či manažérsky systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa štandardov OHSAS 18001:2007 sú v našom závode samozrejmosťou.

Zamestnávame približne 160 pracovníkov a rozloha závodu je 350 000 m2.

Napíšte nám!

Napíšte nám!

Ďakujeme za Váš záujem!

O skupine CRH

Kde nás nájdete