Špeciálne spojivá

Inovatívne riešenia pre úpravu zemín a cementovú stabilizáciu

Uplatnenie hydraulických spojív v cestnom staviteľstve, a nielen v ňom, je veľmi široké. CRH ponúka hydraulické spojivá pre všetky vaše plány v spojení s aplikačným poradenstvom a inými doplnkovými službami .

APLIKÁCIE

 • CESTY, DIAĽNICE
 • RÝCHLOSTNÉ CESTY
 • DOPRAVNÉ PLOCHY
 • PARKOVISKÁ
 • PRIEMYSELNÉ OBJEKTY

BENEFITY

 1. použitie hydraulických spojív zefektívňuje výstavbu ciest hlavne použitím miestnych alebo recyklovaných materiálov (znižuje požiadavky na ťažbu nových materiálov alebo skladovanie)

 2. vysoká kvalita a technické parametre produktov umožňujú priamo využiť pôvodné aj menej vhodné materiály

ŠPECIÁLNE SPOJIVÁ

 1. DoroCem

  Normálne tuhnúce hydraulické cestné spojivá podľa normy STN EN 13282-2, ktoré svojím zložením umožňuje predĺžiť dobu spracovania zmesi, pozitívne ovplyvňuje dlhodobý nárast pevností a zároveň znižuje riziko vzniku kontrakčných trhlín. 

 2. DoroLime

  Normálne tvrdnúce hydraulické cestné spojivá podľa normy STN EN 13282-2, ktoré svojím zložením umožňujú znížiť obsah vlhkosti v zemine a súčasne zabezpečuje dlhodobý nárast pevností.

 3. HRB E

  Rýchlo tvrdnúce hydraulické spojivá podľa normy STN EN 13282-1 na úpravu materiálov pre horné a spodné podložia vozoviek.

PRODUKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

Špeciálne spojivá

Certifikát hydraulické spojivá RN

Špeciálne spojivá

CERTIFIKÁT HYDRAULICKÉ SPOJIVÁ TU

Špeciálne spojivá

Vyhlásenie o parametroch HRB E Rohožník

Špeciálne spojivá

Vyhlásenie o parametroch DoroCem Rohožník

Špeciálne spojivá

Vyhlásenie o parametroch DoroLime Rohožník

Špeciálne spojivá

Vyhlásenie o parametroch DoroCem TZ

Špeciálne spojivá

Vyhlásenie o parametroch DoroLime TZ

Špeciálne spojivá

Protokol rádionuklidov HRB E2 Rohožník

Špeciálne spojivá

Protokol rádionuklidov DoroCem RN2 Rohožník

Špeciálne spojivá

Protokol rádionuklidov DoroCem RN3 Rohožník

Špeciálne spojivá

Protokol rádionuklidov DoroLime RN20 Rohožník

Špeciálne spojivá

Protokol rádionuklidov DoroLime RN30 Rohožník

Špeciálne spojivá

Protokol rádionuklidov DoroLime RN50 Rohožník

Špeciálne spojivá

Protokol rádionuklidov DoroLime RN70 Rohožník

Špeciálne spojivá

Protokol rádionuklidov DoroCem TZ2 Turňa

Špeciálne spojivá

Protokol rádionuklidov DoroCem TZ3 Turňa

Špeciálne spojivá

Protokol rádionuklidov DoroCem TZ20 Turňa

Špeciálne spojivá

Protokol rádionuklidov DoroCem TZ30 Turňa

Špeciálne spojivá

Protokol rádionuklidov DoroCem TZ50 Turňa

Špeciálne spojivá

Protokol rádionuklidov DoroCem TZ70 Turňa

SPÔSOB EXPEDÍCIE

 • voľne ložený v autocisternách
 • expedícia: Zmiešavacia stanica Rohožník a Zmiešavacia stanica Geča

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Normy:

 • DoroCem a DoroLime sú obchodné názvy pre hydraulické spojivá pre vozovky HRB N, ktoré zodpovedajú norme EN 13282-2 Hydraulické spojivá pre vozovky. Časť 2: Normálne tvrdnúce hydraulické spojivá pre vozovky. Zloženie, požiadavky a kritériá zhody
 • HRB E zodpovedá norme EN 13282-1 Hydraulické spojivá pre vozovky. Časť 1: Rýchlotvrdnúce hydraulické spojivá pre vozovky. Zloženie, požiadavky a kritériá zhody
 • Nad výrobou vykonáva dozor TSÚS Bratislava.
 • CRH (Slovensko) a.s. má zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001: 2009 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001: 2005.
   

Predaj:
e-mail: zakaznickyservis@sk.crh.com

Technická podpora:Ing. Bruno Präsens – produktový manažér
Tel: 034/ 776 55 80, mobil: 0903 554 674, e-mail: bruno.prasens@sk.crh.com
Predaj:
e-mail: obchod@sk.crh.com

Napíšte nám!

Napíšte nám!

Ďakujeme za Váš záujem!

O skupine CRH

Kde nás nájdete