Etické správanie
a riadenie

Etické správanie
a riadenie

INTEGRITA, ČESTNOSŤ A DODRŽIAVANIE PRÁVA

Čo je Kódex obchodného správania a na čo nám slúži?
Kódex obchodného správania a podporných opatrení (spoločne náš „Kódex“) slúži ako návod, ktorý nám pomáha:

  • Držať sa našich hodnôt. Vďaka správnemu podnikaniu sme schopní udržať si vybudovanú dôveru so všetkými, ktorí majú záujem, aby bola naša skupina úspešná, počnúc zamestnancami a akcionármi CRH (Slovensko), až po spoločnosti, s ktorými spolupracujeme a komunity, v ktorých žijeme.
  • Dodržiavať zákony. Zásady v Kódexe nám pomáhajú vykonávať prácu v súlade s príslušnými zákonmi a predpismi, ktoré sa vzťahujú na prácu, ktorú robíme a krajiny, kde pôsobíme. V prípade, že v dôsledku colných alebo obchodných noriem existujú medzi Kódexom a miestnymi pravidlami akékoľvek rozdiely, mali by sme uplatňovať najvyšší štandard obchodného správania.
  • Rozhodovať sa eticky, najmä, keď nie je úplne jasné, kedy treba urobiť správnu vec. Hoci neexistuje nič lepšie ako zdravý rozum a dobrý úsudok, Kódex nám pomáha pochopiť pravidlá a zásady, s ktorými sme doteraz nemuseli byť oboznámení. Z tohto dôvodu ponúkame komplexný vzdelávací program, ktorý zabezpečí, že všetci Kódex pochopíme. Od každého zamestnanca budeme požadovať potvrdenie, že Kódexu rozumie.

Kódex obchodného správania (pdf 4.8mb)

Code of Business Conduct (pdf 5.37mb)

CRH Anti-Bribery Policy (pdf 797kb)

CRH Eticky kodex dodavatela (pdf 507kb)

CRH Protikorupcne zasady (pdf 0.99mb)

CRH Supplier Code of Conduct (pdf 312kb)

Záväzok voči ochrane ľudských práv - Boj proti modernému otroctvu

Commitment to Human Rights - Tackling modern slavery

Neexistuje dobrý obchodný dôvod na uskutočnenie niečoho nesprávneho.

Napíšte nám!

Napíšte nám!

Ďakujeme za Váš záujem!

O skupine CRH

Kde nás nájdete