Integrovaný manažérsky systém

Integrovaný manažérsky systém v CRH (Slovensko) a.s.

Spoločnosť CRH (Slovensko) a.s. je vedúcim výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov – cementu, kameniva, transportbetónu a súvisiacich služieb – v regióne North Danube, kde podniky patriace do skupiny CRH pôsobia. Región North Danube ako súčasť celosvetovo pôsobiacej rodiny CRH pokrýva krajiny: Slovensko, Maďarsko a Rakúsko.

Všetky spoločnosti CRH kladú veľký dôraz na kvalitu, bezpečnosť a ochranu zdravia a taktiež dôkladne sledujú dopad všetkých činností na životné prostredie. Jedným z hlavných cieľov je napĺňať najvyššie štandardy práve v týchto oblastiach.

Integrovaný manažérsky systém spoločnosti CRH (Slovensko) a.s. pokrýva všetky aspekty IMS založeného na medzinárodných certifikačných normách:
• ISO 9001 Systém manažérstva kvality,
• ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva a
• STN 18001 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS.

Technicko-kompetenčné centrum spoločnosti disponuje navyše štandardom ISO/IEC 17025 - Kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií.
(http://www.crhslovakia.com/sluzby-laboratoria)

Certifikácia podľa týchto noriem potvrdzuje naše zameranie na kvalitu výrobkov, bezpečnosť pri práci a systematický prístup k ochrane životného prostredia vo všetkých aspektoch nášho podnikania.

CRH (Slovensko) a.s. bola prvou cementárenskou spoločnosťou na Slovensku, ktorá splnila požiadavky najnovších ISO noriem v oblasti manažérstva kvality (EN ISO 9001:2015) a environmentálneho manažérstva (EN ISO 14001:2015).

Certifikačným orgánom CRH (Slovensko) a.s. je certifikačná spoločnosť SGS a SNAS (pre ISO/IEC 17025).

 

Politika IMS

Politika IMS (English)
Politika IMS

 

Certifikát IMS
cetifikat ims

Napíšte nám!

Napíšte nám!

Ďakujeme za Váš záujem!

O skupine CRH

Kde nás nájdete